Müdürün Mesajı

Öğr. Gör. Mehmet SakaDeğerli Genç Arkadaşlarım, 

Bir toplumun gününü lâyıkıyla yaşayabilmesi ve geleceğe güvenle bakabilmesi için en temel "girdi", eğitim kalitesidir. Bu ise, amaç ve hedef, yöntem ve yordam, içerik ve sunum parametrelerinin bileşkesiyle belirlenen bir husustur.

Bütün bunlar mesleki eğitim için de geçerli olduğu gibi, ilâveten, iş ve sanayi camiasıyla doğrudan iletişim ve etkileşim, uygulamalı eğitim ve sahada eğitim gibi yaklaşım ve pratikler, istihdam sorunuyla bire bir muhatap oluş vb. durumlar, mesleki eğitimi daha da özel bir ilgiye ve sürekli iyileştirme çabasına değer kılmaktadır.

Mesleki eğitimde teorik bilgi donanımıyla uygulama deneyimi at başı gitmek zorundaysa yapılması gerekenler de bellidir: Mesleki formasyonu öğrenciye en iyi biçimde kazandırmak üzere müfredat kapsam ve içeriğini belirlemek, teorik bilgiyle uygulama süreçlerinin birbirini destekleyip güçlendirecek biçimde bağdaştırılması, hem "bilen" hem de "bildiğini öğretebilen" bir akademik kadronun işbaşında olmasını ihmal etmemek, gençlere kendi geleceklerini belirleme ve potansiyellerinin farkındalığını artırma yolunda her türlü motivasyonu kazandırmak,
kısacası, onları hayata şevk ve istek dolu, ne istediğini bilen, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak hazırlamak.

Dünyanın çalışanlar için gitgide daha rekabetçi hale geldiği, baş döndürücü hızda değişip yenilendiği, başarı ve performans ölçütlerinin küreselleştiği bir çağda siz değerli gençlerimizi okulumuzun kapısından yenilikçi görüşlere açık, yaratıcı ve girişimci bireyler olarak iç huzuru ve rahatlığıyla uğurlamak için kendi üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olduğumuzu vurgulamak isterim.
 

Öğr. Gör. Mehmet SAKA