İstanbul Kültür Üniversitesi İşletmecilik Meslek Yüksekokulu Eylem Planı

İşletmecilik Meslek Yüksekokulu 2018-2019 Eylem Planı   
İşletmecilik Meslek Yüksekokulu 2017 Eylem Planı